Przykładowe zdjęcia - barierki ochronne :

 
Barierki ochronne zwiększają poziom bezpieczeństwa w magazynie.

Chronią słupy konstrukcyjne hali oraz ściany przed uszkodzeniem.